§1 Informacje ogólne.

 

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym polebypaula.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.polebypaula.pl, prowadzony jest przez firmę Paulina Budka-Żabińska Pole by Paula, z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Zagrodowa 31/9, 32-600. NIP: 5492444767, REGON: 364964664.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest wyżej wymieniona firma.

Regulamin Sklepu skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu.
Określa on zasady korzystania z konta Sklepu oraz zasady składania Zamówień w Sklepie i zawierania umów sprzedaży. Sklep udostępnia Regulamin Sklepu na swojej stronie internetowej www.polebypaula.pl

1. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach oraz kolorów w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym. Sprzedający zastrzega sobie także niewielką różnicę kolorystyczną, kolejnych partii materiałów.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

 
§2 Zamówienia.

 

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W szczególności Klient zobowiązany jest ujawnić swoje imię i nazwisko (bądź nazwę firmy), adres wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail. Dane powinny być zgodne z prawdą. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości.

3. Strony wiążą informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, opis towaru, cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin, sposób dostawy.

4. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 

5. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych, tj. zakupy bez rejestracji.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

7. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości i kontynuować procedurę składania Zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą przyjęcie jego zamówienia. Zawiera ona informacje dotyczące złożonego Zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu. Otrzymanie wyżej wymienionego potwierdzenia oznacza, że między Klientem a Sklepem zawarta została umowa sprzedaży.
9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie trzydziestu dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu czternastu dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, aż do momentu wysyłki zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z zakupionych towarów, zmiany w adresie dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, zwrot zapłaty nastąpi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z obsługą sklepu przez e-mail podany na stronie Sklepu.

11. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy oraz sposób dostawy towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

12. Sklep ma prawo anulować zamówienie po trzech dniach roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta, jeśli na koncie Sklepu nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie.

 

§3 Dostawa zamówień.

 

1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierkiej DPD oraz Paczkomatów.

2. Przewidywany czas dostawy wynosi do trzech dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji Zamówienia (nie należy zaliczać tu czasu dostawy), nie powinien przekroczyć siedmiu dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i kosztów przesyłki.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. Wydając towar Sklep wydaje dokument sprzedaży w postaci dowodu sprzedaży.

5. Koszty wysyłki podane są na stronie www.polebypaua.pl.

 

§4 Zasady dokonywania płatności.

 

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana według wyboru Klienta:

– przelewem na rachunek bankowy Sklepu: 42 1140 2004 0000 3002 8102 1314

  • – przelewem elektronicznym: Paynow
  • 2. Zwrot środków odbywa się na wskazane w formularzu zwrotu konto bankowe Kupującego.
 
§5 Zwrot oraz wymiana towaru.

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny.
2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki z plombą sznurkową, być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.

3. Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:
e-mail – polebypaula@gmail.com
adres – Paulina Budka-Żabińska, ul. Królowej Jadwigi 13, 32-600 Oświęcim
Oświadczenie powinno zawierać Adresata, informację co do odstąpienia od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, adres Kupującego, podpis Kupującego oraz datę.

4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu koszty zakupionych towarów, nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Kupujący został poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową o przyjęciu zwrotu. Zwrot należności zostaje wykonany na podane w formularzu zwrotu konto bankowe.
6. Jeśli Kupujący chce dokonać wymiany, musi dokonać zwrotu produktu, a następnie złożyć nowe zamówienie w sklepie internetowym.

7.  Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
8.1 świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;
8.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
8.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8.4 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8.5 zawartej w drodze aukcji publicznej.

 
§6 Reklamacja.

 

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
2. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.
3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

5. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: polebypaula@gmail.com własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, dowód zakupu produktu oraz dane do przelewu, a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres: Paulina Budka-Żabińska Pole by Paula, ul. Królowej Jadwigi 13, 32-600 Oświęcim.
6. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę, opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad reklamowanego towaru.
7. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Kupującego o możliwej wymianie na inny towar o zbliżonych parametrach.
8. Reklamacje są rozpatrzone w trakcie czternastu dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod podany adres.
9. Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Kupujący dostanie przelew do czternastu dni roboczych.

 
§7 Postanowienia końcowe.

 

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: polebypaula@gmail.com
2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej.